Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

svvist
15:29
5055 dab2
Reposted fromkjuik kjuik viayanek yanek
svvist
14:54
2253 3020 500
Reine - Lofoten, Norway (by  Karl Hipolito )
svvist
14:39
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty

February 10 2015

svvist
21:28
  Moje wymarzone miejsce na ziemi nie ma stałych współrzędnych geograficznych, przesuwa się wraz z tobą i jest dokładnie między twoim lewym ramieniem i uchem.
— Piotr Adamczyk – Dom tęsknot
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
svvist
21:23
gdziekolwiek był on, tam był raj.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
svvist
21:20
Nie chce cię stracić - mówię przez sen jakbym miał jakąkolwiek władze nad tą gilotyną.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
svvist
21:17

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viayanek yanek
svvist
21:15
Liczy się on i tylko on. I to jest najważniejsze: być z kimś i nie szukać wrażeń na boku. Być z kimś tak na sto procent, całym sobą.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
21:06
9719 4687

bmxf:

This is like all I want in life

Reposted fromtheolicious theolicious viasatyra satyra
svvist
21:05
7320 3ab4
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasatyra satyra
svvist
21:04
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.
— Halina Poświatowska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
svvist
20:55
Każde sekundy bez Ciebie, dłużą się jak godziny... Nie umiem bez Ciebie żyć i nie chce.
— ♥
Reposted fromempathetic empathetic viacytaty cytaty

January 15 2015

svvist
20:53
Proszę Cię, zróbmy to, ucieknijmy gdzieś bardzo, bardzo daleko.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
svvist
19:38

December 14 2014

svvist
21:16
1349 8fec 500
ch.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapouler pouler
svvist
21:14
8742 c478 500
svvist
21:13
6760 3b02 500
Reposted frombanshe banshe viapouler pouler
svvist
21:13
21:12
5231 1a97 500

crimsonvein:

Normal is all relative

svvist
21:11
0441 1194
Reposted fromdzielnypacjent dzielnypacjent viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl